Durf over
uw vermogen
te praten

Tuerlinckx Private Client helpt u met het beschermen van uw vermogen tijdens alle fases van uw leven. Wij adviseren u bij het maken van belangrijke keuzes die uw vermogen, uw onderneming en uw familie aanbelangen. Wij handelen proactief en anticiperen op de problemen die iedereen op een bepaald moment tegenkomt.

Op deze manier doorbreken wij het klassieke patroon waarbij advocaten pas ingeschakeld worden als er reeds problemen opduiken. Ook indien u met een probleem geconfronteerd wordt, zijn wij er om uw belangen te verdedigen.

Onze
specialisaties

Ondersteuning van familiebedrijven

Familiebedrijven hebben een eigen dynamiek. De familiale relaties en het privévermogen spelen immers mee een rol in de bedrijfsvoering.

Schenkingen en testamenten

Schenken kan op verschillende manieren. Als schenker wil u weten wat de meest geschikte manier is om een bepaalde schenking te doen. Ook de fiscale gevolgen zullen uw keuze mee bepalen.

Planning en bescherming van uw vermogen

U heeft een vermogen opgebouwd en u wil dat uw partner en uw erfgenamen hier na uw overlijden evenzeer van kunnen blijven genieten.

Vastgoed

Bij de opbouw en structurering van een vastgoedpatrimonium zullen fiscale en vennootschapsrechtelijke afwegingen een belangrijke invloed hebben.

Nalatenschappen

Wij begeleiden u bij de verdeling van nalatenschappen en lossen de (erfrechtelijke) geschillen op die hiermee gepaard gaan. Als fiscale experts verzorgen wij de aangifte van nalatenschappen en volgen wij de verdere fiscale afwikkeling op.

Bemiddeling bij familiale geschillen

Familiale conflicten hebben niet alleen een impact op uw privéleven, maar kunnen ook doorwegen op uw onderneming.

Samenlevingscontracten

Hoe beschermt u voor, tijdens en na het samenwonen uw vermogen?

Complexe echtscheidingen

U wordt geconfronteerd met een echtscheiding? Maar wat met uw vermogen en vennootschappen?

Icon quote

Het is een uitdaging
om een vermogen
te behouden!

Onze aanpak

Een vermogen opbouwen is moeilijk, een vermogen behouden is vaak nog moeilijker. Als uw persoonlijk adviseur helpt het Private Client Team u met het beschermen, het in stand houden en het plannen van uw vermogen. Ontdek hier hoe ons traject loopt.

01

Vermogensanalyse

Elke samenwerking met ons Private Client Team begint met een uitgebreide analyse van uw vermogen. Deze analyse beperkt zich niet enkel tot de samenstelling van uw vermogen, maar strekt zich uit tot uw familiale relaties en de aanspraken van uw familieleden op uw vermogen. Eveneens worden de fiscale gevolgen geanalyseerd. Deze vermogensanalyse vormt het vertrekpunt voor verdere planning.

02

Planning

Eens uw vermogen gedetailleerd in kaart is gebracht, gaan wij na wat de mogelijkheden zijn om uw vermogen beter te beschermen en optimaal te structureren. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden en de stappen die ondernomen kunnen worden. Indien gewenst betrekken wij ook uw familieleden in dit proces.

03

Uitvoering

Wanneer uw planning op punt staat, gaan wij over tot de uitvoering daarvan. Ons Private Client Team staat in voor de redactie van verschillende documenten zoals samenlevingscontracten, testamenten en schenkingsaktes. Wij staan tevens in voor vennootschapsrechtelijke reorganisaties, en de oprichting van controlestructuren zoals maatschappen en stichtingen. Waar nodig werkt ons Private Client Team nauw samen met uw andere adviseurs zoals bijvoorbeeld uw bankier, uw accountant of uw notaris.

04

Opvolging en onderhoud

Na alle voorgaande stappen samen doorlopen te hebben, blijft ons Tuerlinckx Private Client instaan voor het onderhoud van uw vermogen. Ons team kan snel schakelen indien er zich wijzigingen zouden voordoen in uw privéleven. Ook wanneer de wetgeving omtrent bepaalde topics zou veranderen werkt ons team proactief. Op deze manier blijft Tuerlinckx Private Client uw vaste partner voor de groei van uw vermogen en uw familiale situatie.

het team

Dimitri

Dimitri

Dimitri’s specialiteit en passie is vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Hij adviseert en begeleidt vermogende cliënten en families op vlak van successieplanning en levert bijstand in familiale geschillen over erfenissen en schenkingen. Verder verdedigt Dimitri de belangen van belastingplichtigen in fiscale geschillen over erfbelasting en registratierechten.  Dimitri begeleidt complexe nalatenschapsaangiftes en is vaak de partner van notarissen, banken en vermogensbeheerders wat betreft technische en uitdagende aangelegenheden.

Zoë

Zoë

Vragen of geschillen over samenleven, nalatenschappen en in het algemeen over familiaal vermogensrecht behoren tot het vakgebied van Zoë.  Zij heeft de kennis in het ruimere verbintenissen- en contractenrecht onder de knie — essentieel om tot een topadvies over te gaan.  Zoë staat private clients all-round bij.  Naast voorgaande kerncompetenties heeft Zoë een bijzondere interesse voor het "hippisch recht" ontwikkeld (dit recht omvat alle juridische aspecten rond paarden).  In haar gebieden verstrekt Zoë advies op maat. Bij geschillen tracht zij te bemiddelen waar het kan, maar verdedigt zij haar cliënten ook vurig en met het volste vertrouwen wanneer een gerechtelijke procedure zich aandient. Zoë kan zich immers beroepen op een jarenlange rechtbankervaring.

Jan

Jan

Met bijna dertig jaar ervaring op de klok, is Jan Tuerlinckx uiteraard tussengekomen in een bijna ontelbaar aantal conflicten — ontmijnend als het kon, uitgevochten indien daartoe gedwongen werd. Hij weet dat er geen financieel conflict is zonder persoonlijke impact. Maar ook het omgekeerde is bijna altijd waar en dus verdient de persoon tevens de nodige aandacht en zorg. Zijn onderscheidend vermogen bestaat erin dat hij – naast een brede juridische kennis – ook inzicht heeft in ‘de business an sich’ en in de dynamiek van een conflict. Dat maakt dat er (pro)actief meegedacht wordt. Hij wordt geapprecieerd voor de inventiviteit van zijn adviezen. Jan gaat op in het team, waarbij efficiëntie en een transparante samenwerking met de cliënt voorop staan.

Stéphanie

Stéphanie

Haar affiniteit met het ondernemerschap faciliteert Stéphanie om de noden van de familiale onderneming onmiddellijk te capteren. Zij staat familiebedrijven proactief bij om interne conflicten zo veel als mogelijk te vermijden. Dit doet zij door overeenkomsten op te stellen over de dagelijkse bedrijfsvoering en rolverdeling, alsook over de bescherming van het familiaal vennootschapspatrimonium. Wanneer een familiaal conflict alsnog onvermijdelijk blijkt, staat Stéphanie cliënten bij op een wijze die de weerslag van het geschil op de rendabiliteit van de onderneming zoveel als mogelijk minimaliseert.

Emily

Emily

Vergoedingen in het kader van echtscheidingen en de daarbij horende verdeling van de huwgemeenschap, zijn geen eenvoudige materie. Emily legt zich toe op de fiscale behandeling van deze vergoedingen. Daarnaast houdt Emily zich in het bijzonder bezig met het structureren van onroerend goed dat zich in het privévermogen van personen bevindt. Dit vermogensrechtelijk, maar evenzeer fiscaal.

Paulien

Paulien

Paulien is junior support lawyer bij Tuerlinckx Private Client. Als rechtenstudent en terzelfder tijd student fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel, volgt zij de actualiteit over het vermogen en het fiscaal recht als geen ander op de voet op. Dit faciliteert haar in het bijstaan van de advocaten in hun functie. Paulien verricht juridische opzoekingen en analyses in Private Client dossiers.  Ze heeft een bijzondere interesse voor het familiaal vermogensrecht in het algemeen, successieplanning en de fiscale aspecten die hierbij komen kijken.

Artikels over
Private Client